Relative Content

Ashita no Joe

Tooru Rikiishi

Japanese Name 力石 徹 Romaji Name Rikiishi Tōru Nicknames – Series Ashita no Joe Age – Weight – Height 5’11” (180 cm) Date of Birth – Blood Type – Tooru Rikiishi The determined rival from “Ashita no Joe”. Personality Tooru Rikiishi, a character from the popular anime and manga series “Ashita no Joe,” has a […]

Joe Yabuki

Original Name 矢吹 丈 Romaji Name Yabuki Jō Nicknames Aniki, Assassin, Shinigami, Brawler Series Ashita no Joe Age Varies throughout the series Weight Bantamweight Height Varies throughout the series Date of Birth Varies throughout the series Blood Type Unknown Joe Yabuki The temperamental protagonist of “Ashita no Joe”. Personality Joe Yabuki, the main protagonist of […]