Relative Content

Katanagatari

Shichika Yasuri

Original Name 鑢 七花 Romaji Name Yasuri Shichika Nicknames Shichirin, Kyotouryuu-chan Series Katanagatari Age Varies throughout the series Weight Varies throughout the series Height Varies throughout the series Date of Birth Unknown Blood Type Unknown Shichika Yasuri The protagonist of “Katanagatari”. Personality Shichika Yasuri, the male protagonist of the anime series “Katanagatari”, is portrayed as […]