Relative Content

Little Witch Academia

Atsuko Kagari

Original Name アツコ・カガリ Romaji Name Atsuko Kagari Nicknames Akko Series Little Witch Academia Age Varies throughout the series Weight Varies throughout the series Height Varies throughout the series Date of Birth Unknown Blood Type Unknown Atsuko Kagari – The energetic protagonist of “Little Witch Academia Personality Atsuko Kagari, also known as Akko, is the main […]