Relative Content

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou

Shin Reglia

Japanese Name シン・レグリア Romaji Name Shin Reguria Nicknames – Series Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou Age – Weight – Height – Date of Birth – Blood Type – Shin Reglia The right hand of the Demon King Personality Shin Reglia, from the anime […]

Eleanor Bianca

Original Name エレオノール・ビアンカ Romaji Name Eleanor Bianca Nicknames None Series Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou Age Unknown Weight Unknown Height Unknown Date of Birth Unknown Blood Type Unknown Eleanor Bianca from “Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite […]

Lay Glanzudlii

Japanese Name レイ・グランズドリィ Romaji Name Lay Glanzudlii Nicknames None Series Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou Age 15 Weight Unknown Height Unknown Date of Birth Unknown Blood Type Unknown Lay Glanzudlii The misfit demon with unparalleled swordsmanship. Personality Lay Glanzudlii, a major character in […]

Sasha Necron

Original Name サーシャ・ネクロン Romaji Name Sāsha Nekuron Nicknames Witch of Destruction Series Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou Age 14-15 Weight N/A Height N/A Date of Birth N/A Blood Type N/A Sasha Necron The Mighty Witch of Destruction Personality Sasha Necron, a prominent character […]

Misha Necron

Original Name ミーシャ・ネクロン Romaji Name Misha Necron Nicknames None Series Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou Age 15 (estimated) Weight Unknown Height Unknown Date of Birth Unknown Blood Type Unknown Misha Necron The enigmatic protagonist of “Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou […]

Anos Voldigoad

Japanese Name アノス・ヴォルディゴード Romaji Name Anos Voldigoad Nicknames Demon King of Tyranny Series Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou Age Unknown Weight Unknown Height Unknown Date of Birth Unknown Blood Type Unknown Anos Voldigoad The powerful demon king from “Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou […]