Relative Content

Quanzhi Gaoshou

Guo Chen

Original Name 陈 果 Romaji Name Chen Guo Nicknames Boss, Manager, Guo Guo, Sister Chen Series Quanzhi Gaoshou Age N/A Weight N/A Height 168 cm Date of Birth August 8 Blood Type B Personality Guo Chen, also known as “Boss”, “Manager”, “Guo Guo” or “Sister Chen”, is a character from the anime series “Quanzhi Gaoshou”. […]

Rongxing Bao

Original Name 包 荣兴 Romaji Name Rongxing Bao Nicknames Steamed Bun Invasion Series Quanzhi Gaoshou Age Not specified Weight Not specified Height Not specified Date of Birth Not specified Blood Type Not specified Rongxing Bao from “Quanzhi Gaoshou”: A Closer Look at the Steamed Bun Invasion Personality Rongxing Bao, also known by his in-game name […]

Rou Tang

Original Name 唐 柔 Romaji Name Tang Rou Nicknames Xiao Rou, Soft Mist Series Quanzhi Gaoshou Age Not specified Weight Not specified Height 169 cm Date of Birth April 13 Blood Type A Rou Tang from “Quanzhi Gaoshou”: A Closer Look at a Skilled Battle Mage Personality Rou Tang, also known as Xiao Rou, is […]

Shaotian Huang

Original Name 黄 少天 Romaji Name Shaotian Huang Nicknames Sword Saint Series Quanzhi Gaoshou Age Not specified Weight Not specified Height Not specified Date of Birth Not specified Blood Type Not specified Personality Shaotian Huang, also known as the “Sword Saint”, is a character from the anime series “Quanzhi Gaoshou”. He has a distinct personality […]

Mucheng Su

Japanese Name 苏 沐橙 Romaji Name Su Mucheng Nicknames Dancing Rain, Cleansing Mist Series Quanzhi Gaoshou (The King’s Avatar) Age Not specified Weight Not specified Height 167 cm Date of Birth February 18 Blood Type B Personality Mucheng Su, also known as Su Mucheng, is a character from the anime and manga series “Quanzhi Gaoshou” […]

Xiu Ye

Japanese Name 叶修 Romaji Name Xiu Ye Nicknames Ye Qiu, Lord Grim Series Quanzhi Gaoshou Age Not specified Weight Not specified Height 178 cm Date of Birth May 29 Blood Type AB Xiu Ye The skilled protagonist of “Quanzhi Gaoshou”. Personality Xiu Ye, also known as Ye Xiu, is a central character in the anime […]